Tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjä

LEOX sivuston käyttäjätiedot säilyttää ja suojaa wix.com. Tarvittaessa lisää kysymyksiä ilmentyessä, wix-sivuston ylläpidon tavoittaa facebookista, ja LEOX sivuston ylläpidon tavoittaa sivuston yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

wix.com-sivuston oma tietosuojakäytäntö luettavissa täällä: https://www.wix.com/about/privacy

2. Rekisteröidyt

Käsittelemme vain sivuston uutiskirjeen tilaajien yhteystietoja. Vain uutiskirjeen tilauksen suorittaneet ja hyväksytyt jäsenet on tallennettu wix.com sivuston kautta rekisteriin.

Rekisteri sisältää rekisteröityneen nimen ja sähköpostisosoitteen.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen nimen ja sähköpostin ajantasainen hallinta sekä tiedottaminen jäsenille sivustolla tehdyistä muutoksista ja uutisista.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään sivustolle rekisteröityneiden jäsenien nimi- ja sähköpostitietoja, joiden todenmukaisuutta ei kuitenkaan todenneta. Näitä tietoja ovat:

 

·         Uutiskirjeen tilaajan nimi;

·         Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite;

·         Sähköisen viestinnän tunnistetiedot, joita wix.com tietosuojasivustollaan kertoo keräävänsä sivuston käyttäjistä ja jäsenistä.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu wix.com Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja sivuston ylläpidollisien ja tiedottamiseen liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Sivuston ulkopuolelle ei ylläpidon toimesta henkilötietoja lähetetä. wix.com saattaa kerätä tietoja sekä verkkojälkiä omiin seurantaa ja parannuksia ylläpitäviin toimiin ja tietoihin.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei erikseen luovuteta tai lähetetä tai näytetä kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sivusto saattaa kasvaessaan käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Sen laintasaisuus ja lakiasiat sitten järjestetään erityisesti sopimaan sivuston tarkoitusta. Pääsääntöisesti ei jäsenrekisteriä kenellekään lähetetä ja sinne pääsee käsiksi VAIN ylläpidon siihen valtuuttama henkilö.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Yhteydenotot

Henkilötietoja koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse ylläpidolle osoitteeseen info@leox.fi

9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tutustu LEOX:iin paremmin

Tuki

Seuraa meitä

  • Instagram

©2020 by LEOX OY, Y-tunnus: 2838220-7, Helsinki, Finland